„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

 projekty

ZUŠ Open


ZUŠ Open je celostátním festivalem základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, společnou oslavou umění a radosti z něj. Na veřejných místech ve stovkách měst a obcí po celé republice se každoročně na přelomu května a června koná oslava umění, jejímiž protagonisty jsou malí umělci. Na řadě míst se do programu aktivně zapojují profesionální umělci, kteří se hrdě hlásí ke svým kořenům v základních uměleckých školách, i významné kulturní instituce. V širokém spektru pečlivě připravených programů, výstav, představení a dalších akcí se veřejnosti každoročně představuje více než 100000 dětí. Festival ZUŠ Open je tak bezesporu nejrozsáhlejší kulturní událostí v naší zemi.

Smyslem festivalu je opakovaně připomínat kvalitu práce „zušek“ a důležitost jejich existence pro společnost.

www.zusopen.cz

Kdyby tisíc klarinetů


Nefinanční sbírka Českého rozhlasu a našeho fondu Kdyby tisíc klarinetů je určená všem dětským hudebníkům, pro jejichž rodinu je pořízení hudebního nástroje nad možnosti rodinného rozpočtu.Funguje na principu propojení dárců a dobrovolníků. Konkrétní požadavky zadávají učitelé škol, nabídku pak výrobci, prodejci a individuální dárci hudebních nástrojů. Smyslem sbírky je umožnit všem dětem bez rozdílu věnovat se i ve složitých finančních a sociálních podmínkách svým oblíbeným zájmům. Patrony sbírky pro mladé milovníky hudby jsou Jiří Suchý a Pavel Šporcl. Sbírku hudebních nástrojů dále podporují umělci jako Michal Ambrož, David Koller, Jaroslav Svěcený a další.


“V mateřské školce jsem obdivovala paní učitelku, která nám krásně hrála na klavír. Doma jsme klavír neměli, tak jsem ji napodobovala ťukáním na mřížku plynových vafek. Rodiče měli pro moji vášeň pochopení, a tak peníze, které šetřili na auto, utratili za klavír, abych mohla skutečně hrát. Takovou úžasnou věc ale pro své děti každý rodič udělat nemůže. A právě pro takové případy se zrodil projekt “Kdyby tisíc klarinetů”, díky kterému dostanou odložené hudební nástroje šanci znovu se rozeznít a potěšit malého hráče i jeho okolí.”  


Magdalena Kožená


www.kdybytisicklarinetu.cz

Podpora nadaným dětem a mladým lidem s nelehkým startem do života


Umění v podání dětí s různým nadáním, potřebami, ale i zdravotním omezením či handicapem přináší radost, naději, vzájemné porozumění a svědectví o tom, že každý z nás má zde své poslání a nenahraditelné místo. Podporujeme základní umělecké školy v rozvoji nadání a talentu žáků bez limitu jakéhokoliv znevýhodnění. 


Prostřednictvím festivalu ZUŠ Open propojujeme ZUŠky se speciálními školami a charitními organizacemi, zaměřenými na vzdělávání a provázení bližních s handicapem, podporujeme konkrétní žáky, ohrožené studijním neúspěchem z důvodu sociálního znevýhodnění přímo v systému uměleckého vzdělávání.

ohlasy z tisku

Magdalena Kožená: ZUŠ je třeba si hýčkat

Základní umělecké školy je třeba rozvíjet. Magdalena Kožená pro ně založila fond

Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open letos představí kromě nadaných žáků ZUŠ i děti ze speciálních škol či mladé umělce zUkrajiny 

Celostátní festival ZUŠ Open (> 400 základních uměleckých škol)

ZUŠ Open v plném proudu