„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

V roce 2016 se respektovaná mezzosopranistka Magdalena Kožená rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. Založila Nadační fond, který cíleně pomáhá budovat pozici ZUŠ jako široce dostupného, prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání, systematicky přispívá k dalšímu růstu uměleckých talentů a podporuje ZUŠ v jejich uměleckých a nadstavbových aktivitách.

V České republice je podle údajů MŠMT okolo 520 základních uměleckých škol a jejich počet stále stoupá. V nich studuje více než čtvrt milionu žáků. O jejich vzdělávání se stará okolo 13 000 pedagogů, přičemž mnozí z nich jsou i aktivními profesionály ve svém uměleckém oboru. Zájem o umělecké vzdělávání neustále narůstá – počet žáků ve školách za posledních 10 let vzrostl o 12 %. Žáci se vzdělávají ve 4 oborech: v hudebním (65 % žáků), ve výtvarném (20 % žáků), v tanečním (11 % žáků) a v literárně-dramatickém (4 % žáků). Novinkou posledních let je multimediální obor a oddělení nových médií, kterým disponuje několik desítek škol.

hlavní cíle

Nadační fond má za cíl:

děkujeme

Milujete umění a stejně jako my jste vděčni svým prvním pedagogům na své základní umělecké škole? Podpořte aktivity Nadačního fondu.


Jak mohu přispět?

Ohledně individuálních darů a možné spolupráce s fondem, prosíme, kontaktujte člena správní rady pana Davida Dittricha na david@concentus-moraviae.cz.

kontakt

Nadační fond Magdaleny Kožené

Martina Svobodová 

tajemnice nadačního fondu

Polní 6, 639 00 Brno

E: svobodova@zusopen.cz


Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená.

David Dittrich - předseda správní rady     david@concentus-moraviae.cz

David Mareček

Jana Fialová

Helena Čacká

Ivona Křivánková

Jan OstrýZUŠ Open

Ředitelka: Irena Pohl Houkalová, houkalova@zusopen.cz