„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

Jedním ze stěžejních projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit a zviditelnit téma „zušek“ je celostátní happening ZUŠ OPEN.

Do druhého ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo neuvěřitelných 400 škol, čímž se zájem o spolupráci s Nadačním fondem zvýšil oproti roku 2017 o 45 škol.

Pro velký zájem všech příznivců i samotných škol a s rostoucím počtem atraktivních programů i společných projektů se III. ročník ZUŠ Open rozšiřuje nově do dvoudenního termínu 31. 5 - 1. 6. 2019.

děkujeme

Děkujeme všem donátorům, kteří nás podpořili svou účastí na galavečeru.

Mecenáš fondu

Milujete umění a stejně jako my jste vděčni svým prvním pedagogům na své základní umělecké škole? Podpořte aktivity Nadačního fondu.

​

Jak mohu přispět?

Ohledně individuálních darů a možné spolupráce s fondem, prosíme, kontaktujte členy správní rady paní Danu Syrovou na dana@aficionado.cz a pana Davida Dittricha na david@concentus-moraviae.cz.

kontakt

Nadační fond Magdaleny Kožené

Zuzana Minaříková

tajemnice nadačního fondu

Polní 6, 639 00 Brno

M: 603 818 635

E: nadacnifond@kozena.cz

​

Chcete upozornit na zajímavé projekty či talenty na své ZUŠ? Kontaktujte nás

​

Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená.

​

Správní rada fondu

David Dittrich – předseda správní rady, ředitel MFH Concentus Moraviae

Zdenka Kachlová – ředitelka C.E.M.A.

Kateřina Kalistová – náměstkyně ministra kultury

David Mareček – generální ředitel České filharmonie

Jindřiška Kudrlová – prezidentka AZUŠ

Dana Prudíková – náměstkyně ministra školství

Dana Syrová – ředitelka Aficionado

​

ZUŠ Open

hlavní koordinátorka projektu: Irena Pohl Houkalová, houkalova@zusopen.cz

​

MenART 

autorka projektu: Dana Syrová, dana@aficionado.cz

autorská hudba - Zuzana Minaříková zuzana@aficionado.cz

klasická hudba - Irena Pohl Houkalová houkalova@zusopen.cz

výtvarný obor - Martina Svobodová svobodova@zusopen.cz

Mecenáš fondu