„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

o nás

Magdalena Kožená se rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. V roce 2016 založila nadační fond, jehož posláním je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání. Záměrem Nadačního fondu je přispět k dalšímu růstu uměleckých talentů a podpořit ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách.

V České republice funguje 492 základních uměleckých škol, ve kterých studuje cca 250 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech 1961 – 1990 nesly název lidové školy umění. „Zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou chápány společností jako zcela samozřejmé. Představují však nenahraditelné prostředí, kde se děti setkávají s uměním a mají příležitost jej systematicky poznávat. „Zušky“ jsou tak unikátním zázemím pro rozvíjení kulturnosti české společnosti.

hlavní cíle

Nadační fond má za cíl:   

ohlasy z tisku