„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Magdalena Kožená

o nás

Vroce 2016 se operní pěvkyně Magdalena Kožená  rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice založením nadační fond, jehož posláním je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání, systematicky přispívat  k dalšímu růstu uměleckých talentů a podpořit ZUŠ v jejich uměleckých a nadstavbových aktivitách.

V České republice je podle posledních údajů 504 ZUŠek, ve kterých studuje více než čtvrt milionu žáků. O jejich vzdělávání se stará okolo 13 000 pedagogů, přičemž mnozí z nich jsou i aktivními profesionály ve svém uměleckém oboru. Zájem o umělecké vzdělávání neustále narůstá – počet žáků ve školách za posledních 10 let vzrostl o 12 %. Žáci se vzdělávají ve 4 oborech: v hudebním (65 % žáků), ve výtvarném (20 % žáků), v tanečním (11 % žáků) a v literárně-dramatickém (4 % žáků). Novinkou posledních let je multimediální obor a oddělení nových médií, kterým disponuje několik desítek škol.

hlavní cíle

Nadační fond má za cíl:   

ohlasy z tisku

Magdalena Kožená: ZUŠ je třeba si hýčkat

Základní umělecké školy je třeba rozvíjet. Magdalena Kožená pro ně založila fond

Co Čech to umělec

Happening ZUŠ Open potěšil Prahu

Kožená: ZUŠ jsou českým unikátem, měli bychom je chránit

Den se základními uměleckými školami. První ročník celostátní akce ZUŠ Open

Magdalena Kožená vystoupí v Rudolfinu a podpoří děti

Opera a Flamenco na jednom jevišti

Mecenáš fondu